Bildebruk

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

 

Om bildebruk og rettigheter

Bruk av bilder og bilderettigheter kan være et vanskelig område. Det er ikke alltid lett å vite om du kan bruke et fint bilde du har funnet på den måten du ønsker å bruke det. Her er noen gode råd og tips på veien.


Når det er personer på bildet

Alle har retten til eget bilde

Dette gjelder uavhengig av om bruken er redaksjonell eller kommersiell. Når vi snakker om retten til eget bilde, så er det først og fremst åndsverkloven §45c det gjelder. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:

  • avbildningen er aktuell og har allmenn interesse

  • avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet

  • bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

  • kopi av bildet på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud


Personvernet varer ikke evig

Når opphører personvernet? Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår.


Redaksjonell versus kommersiell bruk

Hvordan skal du bruke bildet? Skal bildet illustrere en nyhetssak, eller skal du bruke det for å markedsføre et produkt eller en tjeneste? Vi skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

Redaksjonell bruk av bilder vil si at bildene knyttes til en redaksjonell sak, slik som bøker, artikler i aviser, magasiner og på nettsteder o.l. Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Dette betyr at man bruker bildet for å dokumentere/beskrive/formidle en situasjon. I nyhetssammenheng dreier det seg om å formidle noe som er av allmenn interesse.

Kilde: NTB Scanpix