Norden skifter sine ledere. Unntatt Norge

Det nordiske møtet ble holdt i Pressklubben i Stockholm sentrum. Sveriges Lisa Edwinsson ved enden av bordet, ledet møtet. FOTO: Gunnar Grindstein

Det nordiske møtet ble holdt i Pressklubben i Stockholm sentrum. Sveriges Lisa Edwinsson ved enden av bordet, ledet møtet. FOTO: Gunnar Grindstein

Samtlige nordiske land skifter ut sine ledere av sportsjournalistforbundene denne våren og sommeren. Det ble klart under denne ukas nordiske møte i Stockholm.

 

SVERIGE

Sverige måtte tone ned sin nordiske kongress i år på grunn av den økonomiske svindelen som har rammet dem og som ødela forbundets økonomi. Nå er saken avsluttet, vedkommende styremedlem har fått betinget fengsel og må betale tilbake omlag 330.000 kroner, noe vedkommende antagelig ikke er i stand til. For pengene er borte.

Men for leder Lisa Edwinsson har saken vært en stor påkjenning.

Det er medvirkende til at hun går av som leder for det svenske forbundet i begynnelsen av juni.

-      Ja, nå må jeg få tiden tilbake, sa Edwinsson på det nordiske møtet denne uka. . Hun jobber til daglig som reporter i Dagens Nyheter.

Likevel klarte svenskene å skape en effektiv og faglig god mini-kongress over et drøyt døgn i Stockholm.

Sverige har et solid styre, og man har kandidater til å overta vervet.

Sverige har omlag 350 medlemmer, de fleste har også AIPS-kort. Mats Olsson er sekretær i styret, han er frilanser, men jobber nå som pressetalsmann for OL i Stockholm i 2026. 24. juni avgjøres det hvor vinter-OL i 2024 skal gå, i Sverige eller Italia. I Sverige er sikkerheten på fotballarenaen for journalister og fotografer et stort tema. Man har rett og slett opplevd fysiske angrep.

 DANMARK

I Danmark gikk Andreas Kraul fra DR av som leder i mars etter å ha sittet som president i åtte år. Fotballreporteren fra Dansk Radio fortetter i styret, mens Jimmy Bøjgaard fra TV2 overtar som leder. Han deltok i Stockholm første dag før han måtte reise videre til ishockey-VM i Slovakia.

-      Jeg har mye å lære og gleder meg til å overta, sier Bøjgaard, som var på kongressen sammen med veteranen Flemming Olesen. Danskene har en solid økonomi og stabil medlemsmasse, men bare ett av styremedlemmene på sju medlemmer er kvinne.

 FINLAND

Finland får også ny leder, men vedkommende var ikke på kongressen. Der var veteranene Asko Tanhuanpää og Markus Karjalainen, en oppdatert journalist på langrenn som første kveld fortalte at det var en stor nyhet i Finland at Gjermund Eggen var død.

Finland har flest medlemmer i Norden, 1300 som er inndelt i A- og B-kategorier ut fra om de jobber 100 prosent som sportsjournalister eller ikke. Forbundet har deltidsansatt generalsekretær, noe som er mulig fordi de får 30.000 euro årlig for rettighetene til deres idrettsgalla. Men den summen skal det reforhandles om i år og kan minske. Medlemskontingenten i Finland er omlag 500 kroner.

 ISLAND

Islands Eirikur Stefan Asgeirsson gir seg også som leder. Det lille forbundet har 30 medlemmer, alle med base i Reykjavik, og de sliter med å finne arvtakeren. Torkell Gunnar Sigurbjörnsson var den andre journalisten fra Island i Stockholm. Island har ingen medlemskontingent, men er finansiert av sponsorer.

 NORGE

Og Norge: Reidar Sollie tar sin siste periode nå etter at han har vært leder siden 1998. Men som han sa på årsmøtet blir han sittende til over den nordiske kongressen i 2021 sammen med resten av styret. Nestleder Gunnar Grindstein var Norges andre representant i Stockholm. Norge har sammen med svenskene størst kvinneandel i styret, tre av sju medlemmer.

Nordisk kongress arrangeres annethvert år og Norge er altså neste arrangør i 2021. Dette kobles med forbundets 100 års jubileum samme år.

 AIPS

Norden ble enige om ikke å prioritere internasjonalt arbeid inn mot AIPS, man føler man får for lite igjen i forhold til ressursene man må bruke. Vi bestemte å prioritere det nordiske samarbeidet, dessuten sitter Flemming Olesen svært sentralt i AIPS finanskomite, med direkte innblikk i AIPS økonomi.

Det “opprører” Norden har bidratt til de siste årene ser vi har båret frukter, AIPS-kongressene er betydelig nedskalert og innholdet har mye mer fokus på sportsjournalistikk. Vi opprettholder våre gode forbindelser til meningsfeller av oss i Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike.

Av internsajonale spørsmål fikk Norge støtte i at pressekategoriene for akkrediteringer ved internasjonale mesterskap må endres. Uttrykket «skrivende presse» som fortsatt eksisterer, er lite relevant. De forskjellige forbundene har ulik praksis i forhold til opptak og formidling av levende bilder fra pressekonferanser og mixed soner.

Ellers er erfaringen fra Stockholm at den fysiske tilgangen til mediehus er utfordrende. Slusene inn til Dagens Nyheter og Expressen gikk stadig i svart da uvant mange gjester fra Norden skulle prøve å komme seg inn i det aller helligste. Vi lyktes til slutt!