Stafetten

 
 

Månedlig spalte blant medlemmene i Sportsjournalistene. Den som har svart sist sender stafetten videre til en navngitt kollega

Svarene sendes inn på e-post til styret@sportsjournalistene.no sammen med et bilde av seg selv.

Spalten publiseres på våre nettsider og sendes også ut som en fast del av månedens nyhetsbrev. Får du ikke nyhetsbrevet? Meld deg på her!