Agenda: Medlemsmøte 20.11.18

Dagsorden

 1. Åpning og konstituering.

 2. Valg av dirigent.

 3. Valg av sekretær for årsmøtet.

 4. Valg av to stemmetellere.

 5. Styrets beretning i stikkordsform. 

 6. Revidert regnskap. 

 7. Fastsettelse av kontingent for 2018–2019. Styret foreslår en økning på kr. 100 med tanke på kommende 100-årsjubileum.

 8. Forslag til lovendringer. 

 9. Valg.

  1. Valg av leder og to styremedlemmer.

  2. Valg av revisor.

  3. Valg av valgkomité.

Dagens styre i Sportsjournalistene

Leder: Reidar Sollie (Dagsavisen). På valg.
Nestleder: Gunnar Grindstein (NRK). Ikke på valg.
Kasserer: Karin Hanstensen (Østlandets Blad). Ikke på valg.
Sekretær: Henrik Odiin (VG). Ikke på valg, men ønsker avløsning da han er ute av bransjen.
Styremedlem: Vegard Jansen Hagen (TV 2). På valg.
Styremedlem: Erik Johansen, NTB. Ikke på valg.
Styremedlem: Carina Alice Bredesen, Nettavisen. På valg.

Revisor: Sturla Sjem (pensjonist og frilanser).
Valgkomité: Kjell-Eirik Mikkelsen (Bergensavisen), Arild Andersen (NRK), Mattis Røhne (Hamar Arbeiderblad).