Referat 4. styremøte i 2019

Hva: Styremøte

Når: 17.09.19

Hvor: VGs lokaler i Akersgata

Tilstede: Erik Johansen, Carina Bredesen, Reidar Sollie, Karin Hanstensen, Regine Anthonessen og Gunnar Grindstein (på tlf.)

1. Nye medlemmerSkjermbilde 2019-09-17 kl. 11.27.05.png

Ser at feltet for hvem som trenger/kan ha nytte av medlemskap utvides. For eksempel er det mange som jobber i Amedia med direktesport som kan ha nytte av det. Snakket om at vi bør være mer på i dialogen med også lavere divisjoner i fotball, og sikre gode arbeidsforhold for de som skal jobbe med de klubbene også. Det kan vi ta opp med forbundet i den årlige evalueringen.  

Er det tydelig nok for medlemmene våre at vi er tilstede dersom det er noe med arbeidsforhold? Vi bør henvende oss til medlemmene våre for å få innspill til evalueringsmøter med de ulike forbundene. 

2. Fornyelse av AIPS-kort
Karin holder i kortene for styret. Medlemmer må fornye kort selv. Bør gjøres nå. Karin legger ut en Facebook-post om dette og legger ved lenken. 

3. Status VM i friidrett, påtrykk om ekstra akkrediteringer

Kvoten ble fylt opp. Stavanger Aftenblad og VGTV ønsket ekstra akkreditering, og Kondis ønsket fotograf. Det har ordnet seg for Stavanger Aftenblad og Kondis. De hadde ikke flere TV-akkrediteringer. 

4 .Status OL i Tokyo, ventelista

 Det har vært spørsmål fra Bildbyrån som ønsker en til, Trond Tandberg som jobber for “Getty Images” og NTB Scanpix. Reidar har tatt kontakt med Lars Otto Bjørnland. Disse tre er på venteliste. 

Akkreditering på navn er utsatt til februar. Lars Otto sender ut informasjon i desember til hver redaksjon som er registrert. Og da vil han se på ventelisten. Erfaringsmessig pleier det å løse seg å øke kvoten, men det blir ikke avklart før rundt årsskiftet. 

5. Norsk fotball, stengte treninger og innstramminger

Noen eksempler på stengte treninger rundt omkring, først og fremst i OBOS-ligaen ved Aalesund og Start. Gunnar forklarte situasjonen som oppsto i Tromsø hvor klubben prøvde seg på nye rutiner for pressen, men dette er nå endret litt igjen. De gikk bort fra hovedpunktet om intervjuer før trening 09.30, men har innført mixed sone etter treningene, og media må være på tribunen under øktene - ikke på indre bane som før. 

Alt i alt opplever vi ikke store problemer med arbeidsforholdene rundt norsk fotball. Diskuterte at det muligens er en tendens at problemer med enkelte journalister fører til “regelendringer” istedenfor at det tas opp med den enkelte. Vi bør tydeliggjøre for klubbene at vi kan bistå om de opplever problemer med pressen. 

Opplegget rundt landslaget fungerer bra. Viktigste er å legge opp til at det blir noe for pressen på bortetur. 

6. Debattemaer til høstens møtepunkter. Kommentatorers dobbeltroller og bindinger i lys av siste ukers debatt

Kul debatt som vi også kan få til hos oss på årsmøtet/Amedia-konferansen. 

Situasjonen er veldig sammensatt. Mange ting som er mulig å problematisere/forsvare i dette landskapet. Hva er TV-selskapene forpliktet til å sende fra mesterskap osv.? Enighet om at nettsiden til TV 2 med offentliggjøring av bindinger er veldig ryddig ,og muligens kan bli en bransjestandard.  

Snakket en del om at det er vanskelig for publikum å forstå hvem som er journalist, hvem som er reporter, hvem som er ekspert. Publikum vet ikke hvem man får penger for osv. Vi som bransje bør være med å informere og belyse dette. Hva vil det si å være ansatt, hva vil  det si å være gjest? Hvorfor får man ikke betalt for å stille opp til et intervju når man får det for å være fotballekspert? Denne debatten lever og er et godt tema på våre medlemsmøter utover høsten. 

7. 100-års-jubileet 

Ikke så mye nytt, men vi har satt dato, 10. - 12. Mai 2021 blir datoen. Mandag til onsdag. Jubileumsfesten blir 11. Mai. Karin foreslo Bergen, for da kan vi bruke Media City. Oslo er også et alternativ. Karin har vært i kontakt med Visit Bergen. Gjør en henvendelse til Pressens Hus også. Burde også høre med AIPS om de vil bidra til et av sine medlemsland. 

8. AIPS Sports Awards. Påmeldingsfrist 

“VM i sportsjournalistikk” - frist for å sende inn bidrag her er 7. oktober. Bør opplyse medlemmene om dette. 

Enighet om at Norske sportsjournalisters forbund bør lage sin egen kåring. Det er relevant for oss som forbund. Bør være så få kategorier som overhodet mulig. Alle bør kunne bli vurdert. Man bør kunne vinne som programleder, som utegående reporter, et radioinnslag osv. Vi har så mange forskjellige måter å jobbe på. 

Nominasjonsprosessen bør være i januar. Trenger ikke være for høytidelig. Vi sjekker med Sverige og Danmark hvordan de gjør det og henter inspirasjon. Håper vi kan sette i gang med dette allerede i 2020. Altså at første kåring blir for arbeid i 2019. Finnes ikke så mange utmerkelser nå rettet mot sportsjournalistikk. Er det grunnlag for en hederspris? 

9. AIPS Sports Awards. Påmeldingsfrist

Neste styremøte: 5. november 

Årsmøte: 4. Desember.  Karin bestiller samme lokale som i fjor: “Oslo media house”. 

26.-27. november er Amedia-konferansen (Carina holder i dette) 

Ulike debatter som kan være interessante: dobelltrolle-debatten (som skrevet om tidligere), idrettspolitikk, hvordan oppleves vi av kildene? Snakket om at det kunne vært interessant å høre fra mediesjefer med fortid i pressen (og uten fortid i pressen). Hva sier de til utøverne? Hva sier utøverne til dem?

10. Eventuelt
Erik skal til Tokyo på befaring før OL. Legger ut et skriv på nettsidene etter han har vært der med nyttig info.