Årsberetning NSF 2018

1. Styret

Etter årsmøtet i Oslo Media House 21. november 2017 ble det nye styret i Norske Sportsjournalisters Forbund seende slik ut:

Leder: Reidar Sollie (Dagsavisen). Ikke på valg.

Nestleder: Gunnar Grindstein (NRK). Gjenvalgt for to år.

Kasserer: Karin Hanstensen (Østlandets Blad). Gjenvalgt for to år.

Sekretær: Henrik Odiin (VG). Gjenvalgt for to år.

Styremedlem: Vegard Jansen Hagen (TV 2). Ikke å valg.

Styremedlem: Erik Johansen (NTB Scanpix). Ny, valgt for to år.

Styremedlem: Carina Alice Bredesen (Nettavisen). Ikke på valg.

Revisor: Sturla Sjem (honnør, tidligere NSF-leder). Gjenvalgt for ett år.

Valgkomite: Kjell-Eirik Mikkelsen (Bergensavisen), Arild Andersen (NRK), Mattis Røhne (Hamar Arbeiderblad). Gjenvalgt for ett år.

2. Styremøter 

Det har i perioden vært avholdt fem styremøter og diverse  møter med Norges Idrettsforbund,

Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Olympiske Komite. 

3. Medlemssituasjonen

Totalt er det nå 462 medlemmer i NSF, 13 færre enn i fjor.  Det er fortsatt store endringer i mediebransjen, og det gjenspeiles også i sportsredaksjonene.  I tillegg har vi et økende andel honnørmedlemmer.

4. Arbeidsforhold norsk toppfotball

Klubbene: Det er færre mediefolk enn før i mixed sone, en konsekvens av innsparingene i redaksjonene og ny måte å dekke kamper på, flere gjør det via tv. Noen klubber har åpnet garderobene for presse etter kampene.

Landslag:  Få endringer fra tidligere etter Lars Lagerbäcks inntreden. Upraktisk med at pressekonferanser og treninger ikke er samkjørt når laget er i Osloområdet. Bedring etter at laget nå bor fast på Storo i Oslo..  Vi har årlig evalueringsmøte før jul med NFF.

5. Vinter-OL i Pyeongchang 2018

For første gang i moderne tid var det ikke rene lokalaviser tilstede i et vinter-OL. 48 pressefolk (utenom etermediene) var færre enn vanlig og vi fylte ikke kvotene til IOC.

Samarbeidet under selve mesterskapet var utfordrende med logistikken der det var store reiseavstander. Særlig utfordrende med pressemøter utenfor akkrediterte soner. Praktiske løsninger og kollegial hjelp hjalp på forholdene. Dette er punktene som utsendt media har påpekt:

 • Generell kritikk av arrangørens matopplegg på arenaene. Rett og slett en utfordring å få i seg nok og riktig næring under lange arbeidsdager. Også forbud mot å ta med egen mat inn i pressesentrene. Er kommunisert videre til AIPS.

 • I leilighetene i medielandsbyen var kjøkken plombert slik at det ikke kunne benyttes.

 • Fotografene slet med ustabile nett.

 • Avvikling av norske pressemøter fungerte bra med unntak av seanse før lagsprinten som ble avlyst med grunn i at laget ikke var tatt ut. I tillegg ble pressetreffet med langrennsjentene foran den avsluttende tremila opprinnelig avlyst uten dialog, men det ble rettet opp etter diverse innspill.

 • Tilgjengelighet av utøvere som ikke tas ut på lag bør diskuteres med Olympiatoppen. Mulig løsning kan være å melde inn ønsker om intervjuer med utøvere som ikke er på laget.

 • Journalistisk interessante utøvere (Weng, Jacobsen) var utilgjengelige i opptil en uke.

 • Ønsker om mer mingling på langrennstreffene. For mye plenum.

 • Tilrettelegging av videoinnslag utenfor akkrediterte soner fungerte fint.

6. Fotball-VM i Russland 2018

Norge fikk en minimalistisk kvote til fotball-VM i Russland. Mem igjen viste FIFAs medieavdeling en pragmatisk holdning og lyttet til våre behov. Det endte med at de norske ønskene ble innfridd og endte slik: VG 5E og 1 Ep, Aftenposten 3E, 1 Ep, Dagbladet 3E, Nettavisen 2E, Dagsavisen 1E, NTB scanpix 1Ep.

Selve avviklingen av mesterskapet fikk temmelig knirkefritt. Men unødvendig forbud for journalister å ta bilder fra pressetribunen, også med smarttelefoner.

7. Håndball-VM

Etter håndballjentenes VM-sluttspill i desember kom det et samlet ønske fra NTB, VG, Aftenposten og TV2 om en gjennomgang av presseforholdene og tilgangen til jentene under mesterskap. Vi tok kritikken videre til NHF og omsider ble det møter, først med nyansatt markedssjef Jan Erik Aalbu, deretter med landslagstrenerne. Kritikken handlet om trange tidsrammer og mindre tid for mediene til å gjøre sin jobb. Overvik (VG), Hartvig (NTB) og Sollie (NSF) deltok på møtene og vi fikk en bedre forståelse av hverandres arbeidssituasjon.

NHF lover bedre flyt og bedre tilgjengelighet foran og under VM i år.

8. Sommer-OL i Tokye 2020

Norge har fått en foreløpig kvote på 30 journalister (E) og 10 fotografer (Ep) til OL i Tokyo.

Akkrediteringsløpet starter i høst med fullføring neste år. En foreløpig høring tyder på at vi trenger flere plasser.

9. AIPS-kongress i Tyrkia

Det ble mye støy innen AIPS da de prøvde å trumfe gjennom kongressen i Tyrkia. Følgende 12 nasjoner har kommunisert at de ikke ønsker å stille: Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Tyskland, Frankrike, Sveits og Østerrike.

Kongressen ble senere flyttet til Lausanne. Carina Bredesen var vår utsendte der, på hennes første AIPS-kongress.

10. Journalistikk i AIPS-regi

AIPS skal igjen ha sin kåring av beste journalistiske håndverk innenfor en rekke kategorier. Vi sendte ut informasjon om dette. Så vidt vi har registrert er det kun Aftenposten som har sendt inn materiale til vurdering. Store presseorganisasjoner fra 45 land har meldt seg på i konkurransen.

11. Nye nettsider

Vi har satt i gang arbeidet med nye nettsider og hele kommunikasjonsstrukturen ut til medlemmene. Vi har investert noe i ekstern hjelp til dette, men styret jobber fram det nye innholdet. Sidene lanseres rundt årsmøtetider, og vi tar gjerne i mot innspill om hva som bør med på disse sidene.

Samtidig jobber vi med en tydeliggjøring om styrets oppgaver og ønsker større engasjement fra medlemmene. Dette skal de nye sidene, samt aktiviteten på sosiale medier forhåpentligvis føre til. Det vil også bli sendt ut hyppigere nyhetsbrev.

12. Nordisk kongress og jubileum

På grunn av økonomiske problemer i det svenske forbundet er neste års nordiske kongress for sportsjournalister og erstattes med et utvidet styremøte. Det betyr at Norge er neste arrangør, i 2021. Da er også forbundet 100 år. Styret har satt i gang høyttenkningen rundt dette. Vi ser for oss at arrangementene kan slås sammen og undersøker mulighetene for jubileumsbok og annet materiale. Vi trenger ekstern finansiering av dette.

13. Økonomi

Forbundet går med overskudd på kr. 20.800. Kunne vært 45.000, men vi valgte å sende én person til AIPS-kongressen siden den ble flyttet til Brussel og investerer 40.000 kroner i nye nettsider. 15.000 er betalt til nå, og 25.000 kommer på inneværende år.

14. Årets idrettsnavn 2017

Slik endte avstemningen for 2017:

 1. Karsten Warholm, friidrett, 110 poeng.

 2. Sondre Nordstad Moen, friidrett, 18 poeng

 3. Mats Zuccarello, ishockey, 15 poeng

 4. Håndballandslaget for menn, 12 poeng.

 5. Maiken Caspersen Falla, langrenn, 10 poeng.

 6. Marit Bjørgen, langrenn, 9 poeng

 7. Christian Berge, trener håndball, 3 poeng.

Alexander Kristoff, Filip Ingebrigtsen, Håvard Holmefjord Lorentzen, Emil Meek, Olav Lundanes, Aksel Lund Svindal og Johannes Høsflot Klæbo fikk en stemme hver.

18. november  2018

Styret