Slik blir det nye styret

årsmøtet tirsdag ble også årsberetning godkjent og valg gjennomført.

Styret for perioden 2018–2019:

  • Leder: Reidar Sollie (Dagsavisen). Gjenvalgt.

  • Nestleder: Gunnar Grindstein (NRK). Ikke på valg.

  • Kasserer: Karin Hanstensen (Østlandets Blad) Ikke på valg.

  • Sekretær: Regine Leenborg Anthonessen (VG). Valgt for ett år ettersom Henrik Odiin måtte trekke seg fra styret.

  • Styremedlem: Vegard Jansen Hagen (TV 2). Gjenvalgt.

  • Styremedlem: Erik Johansen (NTB). Ikke på valg.

  • Styremedlem: Carina Alice Bredesen (Nettavisen). Gjenvalgt.

  • Revisor: Sturla Sjem (pensjonist og frilanser).

  • Valgkomité: Kjell-Eirik Mikkelsen (Bergensavisen), Arild Andersen (NRK), Mattis Røhne (Hamar Arbeiderblad).

Annet vedtak:

Det kom inn et forslag om å innføre en kontingent for honnørmedlemmene på 250 kroner, med tanke på å styrke økonomien fram mot 100-årsjubileet i 2021. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forbundet gikk med et overskudd på 28.195 kroner i siste regnskapsår.