Referat 3. styremøte i 2019

Hva: Styremøte

Når: 04.06.19

Hvor: VGs lokaler i Akersgata

Tilstede: Erik Johansen, Carina Bredesen, Regine Anthonessen, Reidar Sollie (på tlf.) og Gunnar Grindstein (på tlf.)

Foreløpig dagsorden:

1. Nye medlemmer

Skjermbilde 2019-07-01 kl. 16.12.50.png

2. Rapport fra nordisk kongress i Stockholm.

Petra Thorén valgt til ny leder i Sverige. Les mer fra nordisk kongress her.

Veldig interessant å besøke dagens nyheter. Snakket mye om statistikk. Også veldig gøy å høre om Expressen sin TV-satsing. Ble en diskusjon om rettigheter på møtet, og at dette er en diskusjon vi kan notere oss til årsmøtet. Hvordan rettigheter påvirker journalistikken nå som enda flere kaster seg på markedet.

3. Inntrykk fra Idrettstinget.

Mest interessant hvor ofte artikler og ting som sto skrevet i mediene var tema og ble referert til på tinget. Generelt et veldig bra opplegg for pressen som var på plass. Les mer fra idrettstinget fra Reidar Sollie her.

4. Nye rutiner fotballandslaget.

Landslaget ønsker pressetreff organisert mer som “mingling”. Men at man fortsatt kan si hvem man vil snakke med. Det kan gi bedre flyt. Redd for at det vil gi mindre tilgjengelighet av spillerne. Snakket om at det er viktig at endring i opplegg gis beskjed om i god tid, da det kanskje vil endre redaksjonenes prioritering.

Hva er problemet med sånn det har vært?

5. Status akkrediteringer VM i friidrett i Qatar.

Alt har gått i orden. Alle har fått akkreditering.

6. 100-års-jubileet. Dato!

Karin og Reidar hadde et lite møte i midten av mai. Karin er i dialog med Visit Oslo, men i tenkeboksen om vi skal ha jubileet det i Oslo eller Bergen. Arbeidsdato: 10. - 12. Mai 2021.

7. Møteplan til høsten.

Første møte blir tirsdag 27. august eller 3. september.

8. Eventuelt.

Forslag fra BA om å samkjøre årsmøte med Amedias sportskonferanse i Bergen (26.-27. november). Trenger kanskje ikke kalle det for et årsmøte, men styret positive til tilstedeværelse der.